Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


27.02.2023

Wybory do rad dzielnic

Uchwałą nr 1039/LVIII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządzono wybory do Rad Dzielnic Miasta Rybnika. W tym roku kończą się kadencje rad dzielnic wybranych w 2019 roku. Natomiast już na przełomie kwietnia i maja zostaną przeprowadzone – w nowej formule – wybory do rad dzielnic na nową, 5 letnią kadencję 2023-2028. Rady dzielnic pochodzą z wyboru mieszkańców dzielnicy. Wybory do rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. W skład każdej z rad dzielnic powołuje się 15 członków.

 

Wszelkie informacje dla kandydatów, wyborców, terminy wyborów oraz miejsce ich przeprowadzenia, a także skład Miejskiej Komisji Wyborczej, dostępne są na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu w zakładce Dla mieszkańców – Wybory do Rad Dzielnic. 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem