Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


28.02.2023

Podwyżki dla nauczycieli

24 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 352). Zmiany stawek weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że 1 marca 2023 roku wynagrodzenie nauczycieli zostanie wypłacone już według nowych przepisów. Wyrównanie wynagrodzeń za styczeń i luty 2023 roku, które wymaga przeliczenia wszystkich nieobecności oraz godzin dodatkowych i innych składników, Centrum Usług Wspólnych w Rybniku wypłaci 15 marca 2023 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem