Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.03.2023

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

W związku z trwającym autozapisem do PPK należy pamiętać, że rezygnacje z odprowadzania składek złożone do końca lutego 2023 roku straciły swoją ważność. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek zapisać do PPK osoby, które wcześniej nie miały potrącanych składek na rzecz PPK chyba, że ponownie złożą taki dokument w terminie od 1 marca 2023 roku. Autozapis dotyczy osób w wieku od 18 do 55 lat, natomiast wpłaty do PPK za osoby w wieku od 55 do 70 roku życia odbywają się wyłącznie na ich wniosek.

 

W świetle powyższego do 13 marca 2023 roku należy przesłać do swojego księgowego z Działu Płac CUW listę wszystkich pracowników jednostki. Wykaz ten należy sporządzić w podziale na grupy (nauczyciele, administracja, obsługa) w porządku alfabetycznym (wg nazwiska i imienia) oznaczając każdą osobę statusem w PPK, tj.: 

  • uczestnik – osoba, za którą były i nadal będą odprowadzane składki do PPK; obecni uczestnicy – bez względu na wiek – będą mieli nadal odprowadzane składki na rzecz PPK,
  • rezygnacja – osoba, która w terminie od 1 marca 2023 roku złożyła rezygnację z odprowadzania składek do PPK,
  • autozapis (przystąpienie) – osoba, która wcześniej miała złożoną rezygnację z odprowadzania składek do PPK, ale nie złożyła nowego dokumentu od 1 marca 2023 roku.

 

Najważniejsze informacje w zakresie podstaw prawnych, przystąpienia i rezygnacji oraz wpłat i wycofania środków z PPK, można znaleźć na oficjalnym portalu www.mojeppk.pl. Dodatkowo na stronie internetowej CUW w zakładce „Ubezpieczenia i PPK” oprócz informacji ogólnych znajdują się niezbędne formularze dla pracowników jednostek.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem