Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.03.2023

Opłaty za korzystanie z posiłków

W nawiązaniu do informacji z 20 lutego 2023 roku przypominam, że pobyt w przedszkolu i żłobku, żywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz żywienie personelu (pedagogicznego i niepedagogicznego) w szkołach, przedszkolach i żłobku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Potwierdzeniem tego jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami. Okazuje się jednak, że część dyrektorów jednostek budżetowych nie dokonała zmian w zarządzeniu dotyczącym tej kwestii albo w ogóle nie zamieściła go w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

 

W związku z powyższym na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Prawne” znajduje się opracowany wzór zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków zaakceptowany również przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury. Po dostosowaniu szablonu do swojej jednostki należy go przesłać do organu prowadzącego zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 kwietnia 2023 roku, a po jego podpisaniu należy go umieścić także w BIP swojej jednostki.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem