Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.04.2023

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 346/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z 24 maja 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w I kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisanych przez dyrektora jednostki) do 11 kwietnia 2023 roku (wtorek).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem