Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.04.2023

Obsługa informatyczna jednostek obsługiwanych

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi rejestr sprzętu komputerowego jednostek objętych obsługą informatyczną. W związku z tym proszę o każdorazowe mailowe zgłaszanie informatykom CUW sprzętu komputerowego, który jednostka planuje przekazać innej jednostce lub oddać do utylizacji. Należy pamiętać, aby przedtem zdemontować z komputera, laptopa lub notebooka dyski twarde, gdyż mogą one zawierać dane osobowe. W razie problemów z usunięciem dysków można skorzystać z pomocy pracownika Referatu Technicznego CUW (p. Marcin Paszek, tel. 32 4390693).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem