Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.05.2023

Umowa na system finansowo-płacowy podpisana

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz jednostek obsługiwanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym zostało przeprowadzone kolejne postępowanie, w którym wybrano ofertę firmy VULCAN sp. z o.o. Dzisiaj została podpisana z wykonawcą umowa, która będzie obowiązywać w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2026 roku. Zakupiony system obejmuje moduły: księgowy, inwentarzowy oraz płacowy. Resztę niezbędnych programów ustala i zakupuje jednostka, co też Dyrektor CUW przekazał na zebraniu 14 marca 2023 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem