Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


29.06.2023

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych

Na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla jednostki – Wyjaśnienia” został zamieszczony opracowany przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zaktualizowany dokument „Harmonogram działań w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 130 000 zł netto lub wyższej w trybie podstawowym bez negocjacji (postępowanie prowadzone na Platformie e-Zamówienia)”. Wytyczne te ułatwią przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dyrektor jednostki (lub osoba, której powierzono sprawy związane z zamówieniami publicznymi) jest zobowiązany do ich wydrukowania i stosowania – dla każdego prowadzonego postępowania.

 

Aby ustalić, czy jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, należy oszacować wartość zamówienia, uwzględniając aktualne uwarunkowania rynkowe. Można zastosować następujące metody: 

  • przeprowadzenie rozeznania rynku poprzez wysłanie zapytania do wykonawców o wycenę przedmiotu zamówienia, załączając jak najpełniejszy opis przedmiotu zamówienia, maksymalnie zbliżony do tego, który zostanie zamieszczony w specyfikacji warunków zamówienia (należy również uzyskać informację o wartości, o jaką należy zwiększyć/zmniejszyć ceny),
  • na podstawie wartości zamówień udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy, które obejmowały ten sam przedmiot (z uwzględnieniem nowych cen oraz zmian ilości zamówienia).

 

Aby zawrzeć umowy na zakup i sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych z terminem realizacji od 1 stycznia 2024 roku, należy przeprowadzić postępowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednostki, które chcą skorzystać z pomocy CUW w zakresie przeprowadzenia postępowania, powinny:

  • sporządzić opis przedmiotu zamówienia,
  • oszacować wartość zamówienia,

zgodnie z zasadami opisanymi w powyższych akapitach.

W takim przypadku opis przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres nowaki@cuw.rybnik.pl najpóźniej do 30 sierpnia 2023 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem