Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


27.07.2023

Kserowanie dokumentów zakupowych

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny (…)”. Za przykład niegospodarności zaprzeczającej stosowaniu tej zasady można uznać kserowanie i przechowanie kopii dokumentów, a zwłaszcza tych dotyczących zakupów. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 10b ust. 5 stanowi, że „Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi”. Dodatkowo jednostki budżetowe w każdej chwili mogą sprawdzić wszystkie otrzymane dokumenty zakupu w systemie Finanse VULCAN. Wystarczy w tym celu posiadać nadaną przez dyrektora rolę „Fakturzysta”, a w przypadku jej braku należy złożyć w CUW wniosek o konfigurację dostępu do Platformy VULCAN (CUW_Rybnik_2.7).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem