Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.08.2023

Instrukcja dochodzenia należności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 

1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.”.

W związku z tym przypominam, że obowiązkiem dyrektora jednostki jest terminowe podejmowanie czynności w stosunku do dłużnika zmierzających do wykonania przez niego zobowiązania. Ponadto jednostka jest zobowiązana do systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności po to, aby nie dopuścić do narastania zadłużenia. Czynności te podlegają sprawdzeniu przez pracowników Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych Urzędu Miasta Rybnika.

 

Zarządzeniem nr 21/2020 roku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku już w 2020 roku jednostki budżetowe obsługiwane przez CUW otrzymały gotową instrukcję dochodzenia należności cywilnoprawnych. Od 1 sierpnia 2023 roku obowiązuje nowa „Instrukcja dochodzenia należności cywilnoprawnych”, która została wprowadzona zarządzeniem nr 22/2023. Jest ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w zakładce „Zarządzenia Dyrektora”. Nowy dokument jest obowiązkowy do stosowania już przez wszystkich dyrektorów jednostek obsługiwanych. Nie ma konieczności posiadania ani wprowadzania dodatkowych aktów prawnych regulujących zasady dochodzenia ani umarzania należności cywilnoprawnych w instytucjach kultury obsługiwanych przez CUW.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem