Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


09.08.2023

Nowy rok szkolny a zmiany kadrowe

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym informuję, że: 

  • w programie Kadry Vulcan należy na bieżąco wprowadzać wszelkie zmiany kadrowe dotyczące m.in.: zawarcia nowej czy też przedłużenia obecnie obowiązującej umowy, zmiany wymiaru etatu, podziału obowiązków na rozdziały czy feryjności umowy;
  • uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego należy wprowadzić w programie Kadry Vulcan poprzez opcję „Dodaj”, a nie „Zmień”;
  • w programie Kadry Vulcan nie należy przywracać umów archiwalnych do umów aktualnych. W zamkniętych umowach nie wolno zmieniać żadnych danych. Dla osoby, która miała przerwę w zatrudnieniu, należy założyć nową umowę;
  • dla każdej nowo zatrudnionej osoby – bez względu na to, czy jest to zatrudnienie na nową umowę o pracę, czy też przeniesienie z innego zakładu pracy – należy sporządzić „Oświadczenie pracodawcy w sprawach kadrowych” (CUW_Rybnik_1.9). Dokument ten należy przekazać do Działu Płac w formie elektronicznej;
  • w wersji papierowej należy składać w CUW tylko te dokumenty, które wypełnia pracownik jednostki. Taka sytuacja może mieć miejsce np.: w sytuacji zatrudnienia nowego pracownika, kiedy osoba ta wypełnia „Wniosek o dokonywanie potrąceń” (CUW_Rybnik_49.4) z tytułu składek na ubezpieczenie grupowe, związki zawodowe, MKZP itp.;
  • od pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy pobrać „Oświadczenie dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy” (CUW_Rybnik_20.2) i złożyć w wersji papierowej, aby w sposób prawidłowy CUW mógł naliczać (lub nie) składki na Fundusz Pracy. Ponadto w programie Kadry Vulcan należy pamiętać o uzupełnieniu grafiku i czasu pracy tych osób;
  • pracodawca jest zobowiązany do kontrolowania okresów zatrudnienia pracowników w jednostce, które mają wpływ na termin podpisania umowy o prowadzenie PPK. Jest to szczególnie ważne w przypadku przeniesienia pracownika lub ponownego zatrudnienia tej samej osoby w jednostce. W przypadku takich pracowników, gdy okres ich zatrudnienia w jednostce wynosi minimum 3 miesiące, umowa o prowadzenie PPK zawierana jest z datą zatrudnienia. 

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem