Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


06.09.2023

Nagrody z okazji DEN

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym w jednostkach oświatowych wypłacane są m. in. nagrody dyrektora. Do 6 października 2023 roku pracownicy Działu Płac przekażą informację o wysokości puli do dyspozycji na wypłatę tych wynagrodzeń. Dodatkowo z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, na mocy art. 92a-92h tejże ustawy, w 2023 roku nauczycielom przysługuje nagroda specjalna w wysokości 1125,00 zł brutto.

 

Dane do wypłaty ww. nagród należy dostarczyć do swojego księgowego z Działu Płac do 10 października 2023 roku, a ich wypłata nastąpi 12 października 2023 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem