Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


07.09.2023

Faktura za zakupy

Idąc na zakupy na potrzeby Twojej jednostki organizacyjnej pamiętaj, aby w kasie poprosić o fakturę wystawioną na Miasto Rybnik. Nie może na niej zabraknąć także danych Twojej jednostki. Faktura, którą zabierzesz ze sklepu, musi zawierać następujące dane identyfikacyjne:

Nabywca:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
NIP: 642-001-07-58
Odbiorca:
Nazwa jednostki organizacyjnej
ul. jednostki organizacyjnej
44-xxx Rybnik

Powyższe dane wynikają z Procedury realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług” wprowadzonej zarządzeniem 297/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z 21 maja 2021 r.

 

Każda faktura powinna obowiązkowo zawierać następujące elementy:  

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towaru lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP sprzedawcy),
 • numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP Twojej jednostki),
 • datę wykonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (netto),
 • kwotę wszystkich opustów lub zniżek cen (rabaty),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

 

Dodatkowo na fakturze, którą otrzymałeś, mogą występować następujące elementy:  

 • nazwa dokumentu (faktura VAT, faktura, rachunek),
 • oznaczenie „oryginał”, „kopia”,
 • sposób płatności i numer konta,
 • podpis i pieczątka,
 • symbol PKWiU,
 • oznaczenie „zw” i „np”.

 

Wyjątek stanowi otrzymanie faktury uproszczonej, której wartość nie przekracza 100 euro lub równowartości w walucie krajowej 450,00 zł. Taka faktura (tzn. paragon z NIP) musi obowiązkowo zawierać:   

 • daty wystawienia faktury i sprzedaży,
 • kolejny numer faktury,
 • dane sprzedawcy, w tym jego NIP,
 • NIP nabywcy – czyli NIP Miasta Rybnik (642-001-07-58),
 • nazwę towaru lub usługi,
 • kwotę ewentualnego rabatu,
 • kwotę należności ogółem,
 • informacje pozwalające określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku.

 

Powyższe zasady wynikają z art. 106a-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur  (Dz. U. 2021 r. poz. 1979).

 

Pamiętaj, że dokonując zakupów nie wolno Ci zapłacić za towar ze swojej kieszeni. Poproś o wystawienie faktury na przelew, płatnej do 14 dni od daty wystawienia. Jeśli wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności nie jest możliwe, to poproś o wystawienie faktury proforma. Dokument ten - wraz ze zleceniem - jednostka dostarczy do CUW w celu jego zapłaty. Po dokonaniu przelewu będziesz mógł odebrać towar oraz oryginał faktury.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem