Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.09.2023

Potrącenia z MKZP

Na podstawie z § 7 ust. 2 statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku „Wysokość miesięcznego wkładu członkowskiego wynosi od 30,00 zł do 300,00 zł. Ustalona w deklaracji członkowskiej kwota może być zmieniana, lecz nie częściej niż raz na 12 miesięcy.” Ponadto każdy członek MKZP może przystąpić dodatkowo do funduszu Kasy Pośmiertnej. Zgodnie z § 18 ust. 3 statutu „Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie świadczeń są osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do KP i wpłacały składkę miesięczną w wysokości 10,00 zł przez okres co najmniej 6 miesięcy”.

 

W praktyce oznacza to, że aby zmienić wysokość wkładów w MKZP lub też przystąpić do Kasy Pośmiertnej (albo z niej zrezygnować), należy wypełnić dwa dokumenty:

  • „Deklaracja przystąpienia do MKZP/Aktualizacja danych” – dostępna na stronie internetowej CUW w zakładce „Kasa ZP” (załączników nr 1 i 2 składać nie trzeba),
  • „Wniosek o dokonywanie potrąceń” – dostępny na stronie internetowej CUW w zakładce „Do pobrania – Dla pracownika”, w którym należy zaznaczyć wszystkie obowiązujące potrącenia z wynagrodzenia.

Dokumenty te pracownik może złożyć u swojego pracodawcy lub też w siedzibie CUW.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem