Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


05.04.2024

Wpłaty pracodawców na rzecz PFRON

Obowiązek przekazywania środków na rzecz PFRON wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na tej podstawie wpłat do PFRON dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie osiąga wymaganych 6% (dla oświatowych jednostek budżetowych wskaźnik ten wynosi 2%). Wpłaty te są dokonywane miesięcznie, a ich wysokość uzależniona jest m.in. od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, liczby zatrudnionych osób (w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych) oraz w przypadku jednostek oświatowych liczby uczniów (w tym dzieci niepełnosprawnych) wykazywanych według stanu widniejącego w SIO na ostatni dzień roku kalendarzowego. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ustalenia osób posiadających status osoby niepełnosprawnej, stanu zatrudnienia, liczby uczniów i inne niezbędne informacje znajdują na stronie internetowej www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/.

 

W związku z koniecznością przekazywania do PFRON dodatkowych informacji o osobach posiadających stopień niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zaktualizowany został formularz „Dane do deklaracji PFRON” (CUW_Rybnik_36.3), który należy przekazywać do swojego księgowego z Działu Płac w terminie do 15-tego każdego miesiąca.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem