Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


25.04.2024

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować je w terminie do 10 maja roku następnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zostały udostępnione sprawozdania finansowe za 2023 rok wszystkich obsługiwanych jednostek. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Sprawozdania finansowe – 2023”.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 34 ust. 10 ww. rozporządzenia „W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki”.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem