Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


25.04.2024

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przygotowało dane o stanie majątku na dzień 31 grudnia 2023 roku dla każdej z jednostek. Informacje zawarte w tabeli, które zostaną przesłane w odrębnej wiadomości e-mail, należy zamieścić w BIP jednostki do 13 maja 2024 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem