Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


24.05.2024

Zmiany w statucie MKZP

Dnia 23 maja 2024 roku odbyło się walne zebranie delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Jednym z punktów zebrania były zmiany w statucie, które wynikały z sugestii członków MKZP. Na stronie internetowej CUW w zakładce „Kasa ZP” został zamieszczony ujednolicony tekst statutu, który zawiera wprowadzone zmiany. W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikami telefonicznie pod numerami telefonów 32 4390603-5 lub osobiście w Referacie MKZP w pokoju nr 4 na parterze budynku CUW.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem