Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


02.07.2024

Umorzenia niepodatkowych należności publicznoprawnych

W związku z zarządzeniem nr 428/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z 26 czerwca 2023 r. w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku należy złożyć informację o udzielonych w II kwartale 2024 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny. Dokument ten należy złożyć, poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu do budynku CUW, w dwóch egzemplarzach (podpisany przez dyrektora jednostki) do 10 lipca 2024 roku (środa).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem