Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.06.2024

Umowy cywilnoprawne – nowe wzory

Na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w zakładce Do pobrania – Dla jednostki – Prawne zostały zamieszczone zaktualizowane wzory umów. Oznacza to, że wszystkie projekty umów, które zostają od dnia dzisiejszego przesłane do sprawdzenia przez prawnika muszą być sporządzone na zaktualizowanych wzorach. Zasady sporządzania umów oraz ich parafowania znajdują się na stronie internetowej CUW w zakładce Obsługa prawna.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem