Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


19.06.2024

Terminowość podpisywania list płac

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominam, że zgodnie z art. 68 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kierownik jednostki odpowiada za zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej. W celu zabezpieczenia ciągłości działania oraz terminowego przekazywania wynagrodzeń pracownikom, niezbędnym jest terminowe podpisywanie list płac. Pracownicy Działu Płac zatwierdzają listy płac z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, aby mieli Państwo czas na podpisanie list, a CUW możliwość zamówienia środków na ich wypłatę. Listy płac bez podpisu nie będą realizowane, a ewentualne odsetki za zwłokę zostaną pokryte przez jednostkę.

 

Elektroniczny obieg list płac funkcjonuje od 2022 roku i na etapie konfiguracji obiegu została wskazana osoba zastępującą dyrektora w przypadku jego nieobecności. Każda osoba upoważniona do elektronicznego podpisu list płac powinna posiadać aktywny podpis kwalifikowany, a o konieczności podpisania listy jest informowana wiadomością e-mail przesyłaną na adres podany w trakcie konfiguracji.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem