Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.01.2019

Terminowość dostarczania informacji

Na zebraniu dnia 15 listopada 2018 roku dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani przez Wydział Edukacji do złożenia w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku podziału obowiązków nauczycieli na rozdziały. Termin złożenia upłynął 7 stycznia 2019 roku. Również wczoraj upłynął termin dostarczenia danych kadrowych do sprawozdania o kosztach wynagrodzeń, który wynika z § 4 pkt 6 wiersz 8 „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku”. Wiele jednostek nie dochowało tego terminu. W związku z tym brakujące dane należy dostarczyć do jutra, tj. do 9 stycznia 2019 roku, do CUW.

 

Jednocześnie przypominam, że dla ułatwienia przepływu danych między jednostkami a CUW został opracowany interaktywny kalendarz, który znajduje się na stronie internetowej. Znajdują się tam ostateczne terminy przekazywania informacji, do których należy się bezwzględnie stosować.

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem