Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


15.01.2019

Godziny ponadwymiarowe „po nowemu”

Przygotowany przez Państwa podział obowiązków według rozdziałów został wprowadzony do programu Płace Optivum. Od stycznia godziny ponadwymiarowe należy przekazywać do Działu Płac już bez przypisanego rozdziału. W związku z tym CUW przygotował wersję nr 3 szablonu nr 39, który dostępny jest na stronie internetowej w zakładce „Płacowe”. W zmodyfikowanym druku przy godzinach ponadwymiarowych został usunięty wiersz dotyczący rozdziału prowadzonych zajęć. Doraźne zastępstwa należy wykazywać tak jak dotychczas, tj. wg rozdziału, z którego faktycznie było realizowane zastępstwo. Obowiązujące terminy przekazywania danych do Działu Płac w tym zakresie zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną 18 grudnia 2018 r., a także znajdują się w interaktywnym kalendarzu na stronie internetowej CUW.

 

Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. „w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów” zostały wprowadzone zmiany w druku ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń). W związku z tym niezbędne jest podawanie dodatkowych informacji do ZUS, tj. daty rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy oraz dokładnej podstawy prawnej zwolnienia pracownika (np. art. 30 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Powyższe dane należy wpisać na druku:

  • dla pracowników AiO - szablon CUW_Rybnik_33.4, punkt II.1, kolumna "opis zmiany",
  • dla nauczycieli - szablon CUW_Rybnik_34.2, punkt II.1, kolumna "opis zmiany".
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem