Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


04.02.2019

Rozstrzygnięcia w zakresie stosowania ulg

W związku z zarządzeniem nr 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 roku  (zmienionego zarządzeniem nr 13/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 8 stycznia 2018 roku) należy złożyć sprawozdanie o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności publicznoprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dokument ten należy złożyć w jednym egzemplarzu (podpisany przez dyrektora jednostki) do 8 lutego 2019 roku w Dziale Księgowości CUW.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem