Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


05.02.2019

Stawki żywieniowe

Każdy dyrektor jednostki prowadzącej żywienie ustala zarządzeniem opłatę za korzystanie z posiłków. Według tych stawek naliczane są opłaty dla dzieci, nauczycieli i personelu niepedagogicznego. Inaczej wygląda jednak sprawa związana z rozliczeniem personelu kuchennego (kucharzy i pomocy kuchennych). Tutaj podstawę do opodatkowania stanowi średnia stawka żywieniowa obliczona według faktycznego zużycia oraz ilości dni żywieniowych w miesiącu. Naturalnym jest, że po każdym okresie obliczeniowym wartości te są różne. Po zakończonym miesiącu informacje w zakresie zużycia żywności dla kucharzy i pomocy kuchennych należy podać do:

  • Działu Księgowości – zgodnie z §3 ust. 2 pkt 24d instrukcji w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez CUW,
  • Działu Płac – w pozycji I.3 szablonu nr 33 – zgodnie z §4 ust. 5 pkt 3 ww. instrukcji.

 

Należy także zwracać uwagę, aby faktyczna stawka żywieniowa nie odbiegała znacząco od stawki planowanej. Powstające odchylenia można zniwelować albo poprzez zwiększenie wartości zużycia żywności, albo poprzez zmniejszenie opłat określonych w zarządzeniu dyrektora jednostki.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem