Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


01.03.2019

Zmiany organizacyjne w CUW od 1 marca 2019 roku

Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 27 lutego 2019 roku został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny, który obowiązuje od dzisiaj. Szczegóły znajdują się tutaj. Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

 • zlikwidowano Dział Finansowy, a zadania zostały przekazane do głównego księgowego,
 • zamiast kierowników referatów księgowości wprowadzono stanowiska zastępców głównego księgowego,
 • wprowadzono nowy układ pokoi, a mianowicie:
  - Referat Księgowości I – pokój nr 20,
  - Referat Księgowości II – pokój nr 28,
  - Referat Księgowości III – pokój nr 27,
  - Referat Księgowości IV – pokój nr 10,
 • osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi to:
  - główny księgowy – Ksymena Zimny – pokój nr 20,
  - I zastępca głównego księgowego – Alina Richter – pokój nr 27,
  - II zastępca głównego księgowego – Danuta Pławecka-Hulin – pokój nr 10,
  - III zastępca głównego księgowego – Grażyna Zdrzałek – pokój nr 28,
  - kierownik Działu Administracyjnego – Danuta Kolasińska – pokój nr 23,
  - kierownik Działu Płac – Aldona Rojek – pokój nr 22,
  - zastępca kierownika Działu Płac – Krzysztof Goch – pokój nr 21,
 • księgowością funduszu socjalnego oraz środkami trwałymi zajmują się te same osoby, ale obecnie pracują one w Referacie Księgowości IV,
 • obsługa bankowa i sporządzanie przelewów została przekazana do realizacji przez Referat Płatności – pokój nr 7,
 • część pracowników została przeniesiona między pokojami, a niektórzy zmienili miejsce pracy na inne,
 • aktualny wykaz pracowników wraz z numerami pokoi i telefonów znajduje się tutaj.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem