Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


22.03.2019

Odpis na ZFŚS w 2019 roku

W 2019 roku zwiększyła się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i obecnie wynosi:

  • kwota odpisu podstawowego – 1229,30 zł,
  • kwota odpisu dla nauczycieli – 2989,35 zł.

 

W związku z powyższym do 15 kwietnia 2019 roku należy dostarczyć do księgowego z Działu Księgowości informację dotyczącą przeliczenia planu finansowego według stanu zatrudnienia na 01.01.2019 r. Księgowi na tej podstawie dokonają zwiększeń w planach finansowych w paragrafie 4440 poprzez przesunięcie środków z energii. Środki na rachunek bankowy ZFŚS zostaną przekazane 30 maja 2019 roku.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem