Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


28.03.2019

Elektroniczne zwolnienia lekarskie E-ZLA

Każdy płatnik składek, czyli każda jednostka obsługiwana przez CUW, ma możliwość sporządzenia wydruku zestawienia wystawionych zaświadczeń lekarskich oraz sprawdzenia ich statusu. Możliwość ta jest dostępna na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem www.zus.pl. Ścieżka dostępu dotycząca wydruku zestawienia: Panel Płatnika → zaświadczenia lekarskie → drukowanie/podgląd

 

Na podstawie wydrukowanego zestawienia każdy płatnik ma możliwość sprawdzenia, czy wszystkie absencje chorobowe zostały zaewidencjonowane w kadrach jednostki. Weryfikacji proponujemy dokonać do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Dodatkowo w panelu płatnika w PUE ZUS można sprawdzić, jakie są statusy wystawionych zaświadczeń lekarskich. Sprawdzanie tej sekcji jest szczególnie istotne, ponieważ może się okazać, że pracownik utracił prawo do przebywania na zwolnieniu lekarskim i powinien już być w pracy. Ścieżka dostępu dotycząca sprawdzenia statusu: Panel Płatnika → zaświadczenia lekarskie → status zaświadczenia

 

Otrzymane przez płatnika składek na ZUS PUE zaświadczenia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny mogą mieć następujący status:

  • wystawione – są to zaświadczenia lekarskie wystawione i przekazane do ZUS, dostępne w rejestrze zaświadczeń lekarskich, 
  • skorygowane – to zaświadczenia lekarskie, w stosunku do których lekarz orzecznik ZUS ustalił wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy i w konsekwencji wystawione przez lekarza leczącego zaświadczenie lekarskie utraciło moc od daty określonej przez lekarza orzecznika ZUS w wydanym przez niego zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA/K (istnieje możliwość podglądu zaświadczenia ZUS ZLA/K wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS w zakładce „Szczegóły ZUS – ZLA/K),
  • anulowane – status ten mają zaświadczenia lekarskie, których nieważność stwierdził lekarz wystawiający w związku z popełnieniem błędu w wystawionym zaświadczeniem,
  • wsteczne – do wyjaśnienia – to zaświadczenia lekarskie, które zostały wystawione na okres wcześniejszy niż wynikający z przepisów o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy, w stosunku do których ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie medycznego uzasadnienia wystawienia takiego zaświadczenia (tj. za okres wsteczny przed dniem bezpośredniego badania przez lekarza),
  • wsteczne – uzasadnione medycznie – to zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza za okres wsteczny (wcześniejszy niż dzień, w którym lekarz przeprowadził bezpośrednie badanie ubezpieczonego), w stosunku do którego ZUS, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie ma zastrzeżeń i potwierdził medyczne uzasadnienie tego wcześniejszego wystawienia zaświadczenia,
  • wsteczne – nieuzasadnione medycznie – to zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza za okres wsteczny (wcześniejszy niż dzień, w którym lekarz przeprowadził bezpośrednie badanie ubezpieczonego), w stosunku do którego ZUS, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie potwierdził medycznego uzasadnienia tego wcześniejszego wystawienia zaświadczenia.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem