Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


08.04.2019

Składanie oświadczeń o stanie majątkowym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) wprowadziły obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym między innymi przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Art. 24h ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek). Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w pok. 263 (II piętro).

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem