Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


06.06.2019

Wypłata dla nauczycieli za czerwiec w maju

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia nauczycieli za czerwiec w miesiącu maju informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela „Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym”. Jednocześnie zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy – sobota nie jest dniem wolnym od pracy. Pomimo tego, iż sobota jest dniem roboczym, banki nie realizują w ten dzień przelewów. W związku z powyższym wynagrodzenie za czerwiec zostało wypłacone w ostatnim dniu maja. 31 maja był jednocześnie ostatnim dniem, w którym mogliśmy dokonać przelewu wynagrodzeń tak, by mogli Państwo swobodnie dysponować swoim wynagrodzeniem w dniu 1 czerwca.

 

Kolejnym częstym pytaniem jest fakt nie zastosowania na wypłacie za czerwiec kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej, co spowodowało zaniżenie wynagrodzenia netto. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu ustalenia podstawy opodatkowania od osiągniętych przez pracownika w ciągu miesiąca przychodów z tytułu umowy o pracę, pracodawca odlicza m. in. koszty uzyskania przychodów. Są to stałe kwoty, których wysokość jest niezależna od ilości wypłat, które w danym miesiącu otrzymał pracownik z tytułu jednego stosunku pracy. U pracownika, z którym zawarto jedną umowę o pracę, koszty uzyskania przychodu nie mogą w skali miesiąca przekroczyć 111,25 zł lub 139,06 zł (art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kwota zmniejszająca podatek również została określona w ustawie w stałej miesięcznej wysokości. Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu nie pozwala na podwójne ujęcie tzw. ulgi podatkowej (art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Większość pracowników jednak otrzyma w czerwcu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i/lub wynagrodzenie za urlop. W związku z tym uzyskają oni prawo do naliczenia kwoty ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodów za miesiąc czerwiec. Jeśli ktoś w czerwcu nie otrzyma już żadnego wynagrodzenia, nieodliczone koszty uzyskania przychodu oraz ulgę podatkową może odzyskać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego.

 

Już w tym miejscu informujemy, że podobna sytuacja nastąpi jeszcze raz w tym roku kalendarzowym, a mianowicie wypłatę za listopad otrzymają Państwo 31 października. Dokładne terminy wypłat znajdują się w interaktywnym kalendarzu, który znajduje się na stronie internetowej www.cuw.rybnik.pl

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem