Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


14.06.2019

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela nauczycielom wypłaca się świadczenie urlopowe w terminie do 31 sierpnia. W związku z wprowadzeniem nowego programu kadrowego i płacowego nie muszą już Państwo podawać danych do wypłaty tego świadczenia. Pracownicy Działu Płac przygotują i przekażą do jednostek listy płac do 2 lipca 2019 roku. Bardzo proszę o ich sprawdzenie, podpisanie i zwrot do CUW do 9 lipca 2019 roku. Na tej podstawie świadczenie urlopowe zostanie wypłacone 11 lipca 2019 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem