Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


14.06.2019

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 f ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku sporządziło informację o stanie majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku dla wszystkich jednostek. Informacje te zawarte zostały w tabeli, która zostanie przesłana Państwu w odrębnym e-mailu. Bardzo proszę o jej zamieszczenie.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki sprawozdania finansowego za 2018 rok, o czym zostali Państwo poinformowani pocztą elektroniczną 6 maja 2019 roku.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem