Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


31.07.2019

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2018 roku (poz. 2191) została opublikowana ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi. Ustawa weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2019 roku, ale w początkowym okresie dotyczyła tylko zamówień publicznych powyżej 30 000 euro (umów zawartych po 18 kwietnia 2019 roku). Z dniem 1 sierpnia 2019 roku stosowanie przepisów ustawy dotyczy umów o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (dla umów zawartych po 1 sierpnia 2019 roku). Ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Na mocy ustawy zamawiający będzie zobowiązany do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy. Zamawiający są zobowiązani do posiadania konta na platformie, z której korzystanie jest bezpłatne.

 

W związku z powyższym każda jednostka musi indywidualnie zarejestrować się na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Wszystkie niezbędne informacje na temat dostępu, sposobu logowania oraz przechowywania danych znajdą Państwo pod adresem https://efaktura.gov.pl/

 

W przypadku otrzymania faktury poprzez Platformę należy ją wydrukować, wprowadzić do systemu Finanse Vulcan i dostarczyć do CUW zgodnie z obowiązującą instrukcją.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem