Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


13.08.2019

Nowe projekty unijne

W związku z realizacją nowych projektów wszystkie jednostki, których wnioski o dofinansowanie z funduszy zagranicznych dotyczące projektów zostały zatwierdzone lub znajdują się na liście rezerwowej, proszone są o dostarczenie takiej informacji do sekretariatu Centrum Usług Wspólnych w Rybniku. Wzór pisma otrzymają Państwo w poczcie elektronicznej. Ze względu na konieczność sporządzenia wniosków na wrześniową sesję Rady Miasta, do 22 sierpnia 2019 roku należy do CUW dostarczyć dane umożliwiające wprowadzenie projektów do planów finansowych. Przewidywane wydatki należy podzielić na wszystkie lata trwania projektu i na rodzaje wydatków w ramach danego roku kalendarzowego. Informacje te należy dostarczyć bezpośrednio do Referatu Księgowości III (pokój nr 27). Z uwagi na to, że sesja, na której plany finansowe nowych projektów zostaną wprowadzone odbędzie się 26 września 2019 roku, to do tego czasu nie będzie możliwe dokonywanie wydatków dotyczących projektów. O tym fakcie informowaliśmy już na naszej stronie internetowej 9 maja 2019 roku.

 

W przypadku projektów Erasmus Power montaż finansowy wynosi: EFS 94,29%, Budżet Państwa 5,71%. Równocześnie prosimy o jak najszybsze złożenie w sekretariacie CUW pism w sprawie otwarcia nowych rachunków bankowych dla projektów unijnych, z podaniem nazwy projektu i zapisu, żeby odsetki bankowe były przelewane bezpośrednio na rachunek dochodów jednostki. Rachunki bankowe będą zakładane w złotówkach ze względu na to, że większość wydatków ponoszona jest w PLN.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem