Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Płacowe


Do pobrania:
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do wypłaty wynagrodzeń dla pracowników administracji, obsługi oraz nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy.
Wypełnij, kiedy zatrudniasz pracownika na podstawie umowy o pracę.
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do sporządzenia deklaracji PFRON.
Wypełnij, aby przekazać dodatkowe dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia m. in. z tytułu godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
Wypełnij w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, o dzieło).
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do naliczenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do wypłaty nagród październikowych.
Wypełnij, aby przekazać dane niezbędne do wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem