Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Kadrowe


Do pobrania:
Wypełnij, kiedy polecasz pracownikowi wyjazd służbowy.
Wypełnij w przypadku starania się o zwrot kosztów w zakresie jazd lokalnych na podstawie zawartej umowy.
Wypełnij, jeżeli miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której pracuje.
Wypełnij, jeżeli chcesz, aby wynagrodzenie było przelewane na rachunek bankowy lub też chcesz dokonać jego zmiany.
Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymywać paski z wynagrodzenia drogą e-mailową.
Wypełnij w celu ustalenia przez pracodawcę obowiązku naliczania składki na Fundusz Pracy.
Wypełnij w celu pomniejszenia przez pracodawcę miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o kwotę ulgi.
Wypełnij w celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Wypełnia zleceniobiorca lub też wykonawca dzieła w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Wypełnij, aby uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).
Wypełnij jako odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7).
Wypełnij w celu przekazania niezbędnych danych do sprawozdania o kosztach wynagrodzeń (limity).
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem