Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Prawne


Do pobrania:
Sporządź (i dostosuj wzór), gdy przedmiotem umowy cywilnoprawnej są roboty budowlane.
Sporządź (i dostosuj wzór), gdy przedmiotem umowy cywilnoprawnej jest dostawa.
Wypełnij, gdy chcesz wysłać ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnikowi będącego osobą fizyczną, który posiada zobowiązanie o charakterze cywilnoprawnym.
Wypełnij, gdy chcesz wysłać ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnikowi będącego osobą prawną lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, który posiada zobowiązanie o charakterze cywilnoprawnym.
Sporządź w przypadku, gdy chcesz udzielić pełnomocnictwa prawnikowi CUW do prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych.
Wypełnij, gdy chcesz wysłać upomnienie dłużnikowi, który posiada zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym.
Sporządź w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem