Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Prawne


Do pobrania:
Wypełnij, gdy chcesz wysłać ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnikowi będącego osobą fizyczną, który posiada zobowiązanie o charakterze cywilnoprawnym.
Wypełnij, gdy chcesz wysłać ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnikowi będącego osobą prawną lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, który posiada zobowiązanie o charakterze cywilnoprawnym.
Sporządź w przypadku, gdy chcesz udzielić pełnomocnictwa prawnikowi CUW do prowadzenia windykacji należności cywilnoprawnych.
Wypełnij, gdy chcesz wysłać upomnienie dłużnikowi, który posiada zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym.
Sporządź w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej zobowiązania o charakterze publicznoprawnym.
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem