Logotyp z napisem Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Dla pracownika


Wypełnij, aby umożliwić Twojemu pracodawcy dokonywanie potrąceń dobrowolnych z otrzymywanego wynagrodzenia.
rozmiar pliku: 153.54 KB
Wypełnij, jeżeli chcesz mieć zastosowane (lub nie) miesięczne koszty uzyskania przychodów.
rozmiar pliku: 163.28 KB
Wypełnij, jeżeli chcesz mieć zastosowane (lub nie) różne ulgi podatkowe.
rozmiar pliku: 179.30 KB
Wypełnij, jeżeli Twoje przewidywane dochody nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł.
rozmiar pliku: 139.51 KB
Wypełnij, jeżeli chcesz, aby Twoje wynagrodzenie było przekazywane na wybrany rachunek bankowy.
rozmiar pliku: 18.29 KB
Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymywać paski z wynagrodzenia drogą e-mailową.
rozmiar pliku: 118.78 KB
Wypełnij w celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
rozmiar pliku: 3.10 MB
Wypełnij w celu ustalenia przez pracodawcę obowiązku naliczania składki na Fundusz Pracy.
rozmiar pliku: 17.95 KB
Wypełnij w przypadku starania się o zwrot kosztów w zakresie jazd lokalnych na podstawie zawartej umowy.
rozmiar pliku: 24.07 KB
Wypełnij, aby uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7).
rozmiar pliku: 1.09 MB
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w informacjach o plikach cookie. Rozumiem