Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


16.01.2019

Obsługa prawna – zmiany

Na stronie internetowej w zakładce „Obsługa prawna” został zamieszczony zaktualizowany szablon tytułu wykonawczego, a także wypełniony wzór. Zmiany zostały naniesione po konsultacjach z Referatem Egzekucji Administracyjnej i dotyczą dwóch rubryk:

  • w polu E.2 - należy wybrać jeden lub oba warianty rodzaju dochodzonej należności,
  • w polu F.1 - wierzycielem jest Prezydent Miasta Rybnika.

 

Jednocześnie informuję, że dyżur prawnika CUW w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) zostaje odwołany. Pan Tomasz Kosterka będzie dostępny dla Państwa dłużej w czwartek 24 stycznia 2019 roku – w godzinach od 12:00 do 18:00.

 

Przypominam także o obowiązku przesyłania projektów umów cywilnoprawnych, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 6 instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, do zaparafowania przez prawnika CUW na minimum 7 dni przed podpisaniem umowy. Pozostałe przydatne informacje znajdują się tutaj.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem