Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Aktualności


20.08.2019

Zmiana pracodawcy a potrącenia dobrowolne

Okres wakacji dobiega końca i w jednostkach obsługiwanych trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. W celu usprawnienia działań związanych z ruchem kadrowym CUW Rybnik przygotowało nowy formularz „Wniosek o dokonywanie potrąceń”. Druk ten wypełniają pracownicy nowo zatrudnieni w jednostce, a także przeniesieni do pracy z innego zakładu pracy. Zgodnie z art.  91 § 1. Kodeksu Pracy „Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”. Zgodę należy wyrazić konkretnemu (nowemu) pracodawcy. Jest to szczególnie istotne przy zmianie zakładu pracy. Wypełniony przez pracownika dokument jednostka obsługiwana składa w Dziale Płac CUW. Wniosek o dokonywanie potrąceń znajduje się na stronie internetowej CUW w zakładce Szablony i formularze – płacowe (CUW_Rybnik_49.1).

 

Mamy nadzieję, że dzięki tej operacji zostanie wyeliminowane ryzyko nieopłacenia składek w obowiązującym terminie na ubezpieczenie grupowe, związki zawodowe, PKZP itp.

 

 

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem