Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa


Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa powstała w 1983 roku. Do czerwca 2004 roku znajdowała się w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, a od 1 lipca 2004 do 30 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Od 1 lipca 2018 roku PKZ-P działa przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.

 

PKZ-P działa w oparciu o zapisy art. 39 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Jej celem jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie, tworzenia atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

 

Na dzień 30 września 2019 roku:

 • liczba członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wynosiła 3126 osób, w tym 1034 emerytów,
 • stan wkładów członkowskich wynosił ponad 10,2 mln zł, a zadłużenie członków – 6,5 mln zł,
 • w ciągu 9 miesięcy 2019 roku PKZ-P udzieliła ponad 730 pożyczek na łączną kwotę 6,3 mln zł,
 • stan środków na funduszu Kasy Pośmiertnej wynosił 299 tys. zł, a w III kwartale 2019 roku przyznano 156 zapomóg pośmiertnych na kwotę 185 tys. zł.

Obecny Zarząd PKZ-P został wybrany na zebraniu delegatów dnia 26 listopada 2015 roku i tworzą go:

 • Bogumiła Maryańska – Prezes Zarządu,
 • Marek Stojko – V-ce Prezes Zarządu,
 • Hanna Koch – Sekretarz,
 • Ewelina Skrzypczyk – Członek Zarządu,
 • Grażyna Skorupa – Członek Zarządu,
 • Marek Moskal – Członek Zarządu.

Najważniejsze informacje dla członków PKZ-P:

 • wpisowe – 20 zł,
 • wkład członkowski – od 30 zł do 100 zł z możliwością zmiany co 12 miesięcy,
 • po wpłaceniu 2 wkładów możliwość uzyskania pożyczki w wysokości 500 zł,
 • maksymalna kwota pożyczki - 18 000 zł, a wysokość zależy od:
  • trzykrotność wkładu własnego (konieczność dwóch poręczycieli),
  • wysokość wkładów + 1 500 zł (konieczny jeden poręczyciel),
  • wysokości wkładów + 500 zł (bez poręczycieli),
 • rmożliwość wycofania wkładów lub pokrycia ostatnich rat pożyczki wkładami,
 • poręczycielem może być członek PKZ-P posiadający wkłady wynoszące minimum 1 000 zł oraz minimalny okres przynależności do kasy wynoszący 3 lata.

Najważniejsze informacje o Kasie Pośmiertnej:

 • składka miesięczna – 8 zł,
 • po półrocznym członkostwie możliwość uzyskania świadczeń z tytułu zgonu:
  • członka KP – 2 200 zł;
  • współmałżonka – 1 700 zł;
  • dziecka na utrzymaniu – 1 300 zł;
  • rodziców, teściów – 1 000 zł;
  • osób będących na utrzymaniu członka KP o udokumentowanej opiece nad nim – 700 zł.

Wpłaty należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze 71 2030 0045 1110 0000 0248 6780, zaś wszelkie pozostałe informacje znajdują się w statucie PKZ-P.

 

Bezpośrednie numery telefonów do PKZ-P: 32 43 90 604, 32 43 90 605.

Do pobrania:
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem