Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Archiwum wiadomości


17.12.2019

W Wigilię CUW nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 17 października 2019 roku zostały zmienione godziny pracy CUW. Wigilia 24 grudnia 2019 roku jest dniem...
28.11.2019

Aktywacja konta w systemie e-PKZP

Wszystkich członków PKZP przy CUW w Rybniku informujemy, że na początku grudnia zostaną Państwu założone konta w systemie e-PKZP. Po dokonaniu jego aktywacji dostęp do konta umożliwi:
26.11.2019

Korekta odpisu na ZFŚS

W związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS według faktycznej wielkości zatrudnienia (stan na koniec roku, zarówno pracownicy AiO jak i nauczyciele) do 4 grudnia 2019 roku...
22.11.2019

Opracowano kolejny wzór umowy

Adwokat Tomasz Kosterka opracował wzór umowy, której przedmiotem jest zakup i sukcesywna dostawa żywności. Wzór ten (do pobrania) – zaakceptowany przez mecenasa –...
14.11.2019

Rejestr zakupu i sprzedaży

Prezydent Miasta Rybnika w zarządzeniu nr 468/2018 z 27 czerwca 2018 roku wprowadził m. in. tekst jednolity „Procedury realizacji przez Miasto Rybnik zobowiązań z tytułu podatku od...
05.11.2019

Zebranie delegatów PKZP

W imieniu Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy CUW w Rybniku informujemy członków PKZP o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które zgodnie ze statutem odbywa...
28.10.2019

Inwentaryzacja gruntów

Zbliża się termin inwentaryzacji za 2019 rok. W związku z koniecznością porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami należy przeprowadzić weryfikację gruntów...
11.10.2019

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń...
25.09.2019

Dane do płac "po nowemu"

W związku z zapowiedzianą zmianą sposobu przekazywania danych do płac informuję, że nie muszą już Państwo przekazywać większości danych do płac w sposób tradycyjny, tj. papierowo....
16.09.2019

Ograniczona obsługa w CUW

Ze względu na urlopy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w dniu 20 września 2019 roku (piątek) w CUW nastąpi ograniczona obsługa klientów. W miarę możliwości...
05.09.2019

Jak zalegalizować wagę?

Większość jednostek posiada różnego rodzaju wagi, którą trzeba poddać legalizacji. W wyniku rozmów przeprowadzonych przez CUW z Obwodowym Urzędem Miar w Rybniku ustalono...
30.08.2019

Obsługa prawna

Od 1 września 2019 roku obsługę prawną w zakresie umów cywilnoprawnych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat...
13.08.2019

Nowe projekty unijne

W związku z realizacją nowych projektów wszystkie jednostki, których wnioski o dofinansowanie z funduszy zagranicznych dotyczące projektów zostały zatwierdzone lub...
04.07.2019

Uwaga na wirusy komputerowe!

W przeddzień wypłaty dla nauczycieli w komputerze z jednej z placówek oświatowych znalazł się wirus komputerowy. Sytuacja ta spowodowała automatyczne zablokowanie wszystkich...
14.06.2019

Majątek w BIP

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 f ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w...
15.05.2019

Nowy program kadrowy

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 8 maja 2019 roku informuję, że można już pracować w nowym systemie Kadry Vulcan. Logowanie do systemu Kadry Vulcan jest takie samo jak do systemu Finanse...
10.05.2019

Informacje Zarządu PKZP

W związku ze strajkiem szkolnym w kwietniu 2019 roku nie wszystkim członkom PKZP zostały potrącone raty pożyczki, wkłady i składki na Kasę Pośmiertną, o czym zostali Państwo poinformowani...
09.05.2019

Nowe projekty unijne

Wiele jednostek złożyło wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych. W momencie otrzymania potwierdzenia o pozytywnej ocenie wniosku bardzo proszę o...
06.05.2019

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów...
25.04.2019

Dokumentacja środków trwałych

Na stronie internetowej CUW w zakładce „Szablony i formularze – księgowe” zostały zaktualizowane druki: PT (wersja 30.4), OT (wersja 27.4) i LT (wersja 31.4). W drukach tych...
23.04.2019

Uprawnienia na Platformie Vulcan

W związku z wdrożeniem w Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz w jednostkach obsługiwanych przez CUW Programu Kadry Vulcan oraz Płace Vulcan został zmieniony "Wniosek o konfigurację...
11.04.2019

Nowe szablony w zakresie ZFŚS

Od 11 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe szablony zleceń w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na stronie internetowej CUW w zakładce „Szablony i formularze –...
09.04.2019

PKZP nieczynna w Wielki Piątek

W imieniu Zarządu PKZP przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku informuję, że Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa dnia 19 kwietnia 2019 roku, tj. w Wielki Piątek, będzie nieczynna.
28.02.2019

Inwentaryzacja w 2019 roku

Na podstawie § 3 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 35/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 30 listopada 2018 roku...
25.02.2019

Zmiana godzin pracy

W związku z obowiązkowym szkoleniem dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Rybniku w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) CUW czynny będzie od godziny 8.00.
05.02.2019

Stawki żywieniowe

Każdy dyrektor jednostki prowadzącej żywienie ustala zarządzeniem opłatę za korzystanie z posiłków. Według tych stawek naliczane są opłaty dla dzieci, nauczycieli i personelu...
01.02.2019

Zmiana numerów telefonów

W nawiązaniu do informacji przekazanej na spotkaniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych w dniu 31 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w numerach telefonów pracowników CUW....
16.01.2019

Obsługa prawna – zmiany

Na stronie internetowej w zakładce „Obsługa prawna” został zamieszczony zaktualizowany szablon tytułu wykonawczego, a także wypełniony wzór. Zmiany zostały naniesione po...
14.01.2019

Spotkanie dla dyrektorów

Mecenas Grzegorz Słodkiewicz z Biura Radców Prawnych Urzędu Miasta Rybnika wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkania z dyrektorami jednostek obsługiwanych przez CUW. Spotkanie będzie...
07.01.2019

System Finanse Vulcan

Wszystkie faktury dotyczące roku 2019 można wprowadzać już do systemu Finanse Vulcan. Szczegółowe informacje, w tym sposób logowania się, a także wytyczne dla osób...
02.01.2019

Inwentaryzacja księgozbioru

Na zebraniu 17 maja 2018 roku dyrektorom przekazano, że kwestie związane z inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych (skontrum) muszą zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach jednostki...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem