Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej CUW

Centrum Usług
Wspólnych
w Rybniku

Archiwum wiadomości


31.03.2020

CUW zamknięty dla interesantów

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)...
28.02.2020

Numeracja środków trwałych

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oprogramowanie finansowo-księgowe został wybrany system Finanse Vulcan (umowa nr E.272.12.2019 z dnia 23...
19.02.2020

Inwentaryzacja w 2020 roku

Zgodnie z § 3 ust. 1 instrukcji inwentaryzacyjnej została zarządzona inwentaryzacja w 2020 roku. Podstawą jest zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z...
18.02.2020

Nowy szablon noty korygującej

W zakładce Szablony i formularze - Księgowe został zamieszczony nowy wzór noty korygującej (CUW_Rybnik_11.2). W zmodyfikowanym dokumencie została dołożona sekcja dotycząca odbiorcy...
03.02.2020

Kompleksowa obsługa prawna

Zgodnie z informacją przekazaną na naradzie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dyrektorami jednostek obsługiwanych w dniu 10 stycznia 2020 roku, CUW od 1 lutego 2020 roku...
27.01.2020

Paski tylko elektronicznie

W związku z niewielkim już zapotrzebowaniem ze strony pracowników jednostek obsługiwanych na paski z wynagrodzeń informuję, że Dział Płac CUW w Rybniku zaprzestaje ich dostarczania i...
23.01.2020

Szkolenie dotyczące umów

W nawiązaniu do informacji przekazanej na naradzie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dyrektorami jednostek obsługiwanych w dniu 10 stycznia 2020 roku informuję, że Adwokat...
20.01.2020

Zaciąganie zobowiązań

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku przypomina o konieczności:            parafowania umów przez radcę prawnego - tylko tych określonych w § 6...
09.01.2020

PIT-11 dla stypendystów

Do 15 stycznia 2020 roku należy przesłać e-mailem do swojego księgowego z Działu Płac informację o przyznanych w szkole stypendiach dla najlepszych uczniów (zgodnie z uchwałą nr...
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozumiem